Openings For Java

Innova Solutions Private Limited

Innova Solutions Private Limited – Chennai, Tamil Nadu – JD: * Strong Java-8 / JEE (EJB/Connection pools) * JBA / JTA / Servlet * JBoss – jboss-eap 6.3.1 (jboss as 7.x), jboss-eap 6.10 (jboss as 7.x) * Experience with Standard CHC Tool stack covering JIRA /… [...]

Source:

Author

mathursandeep75@hotmail.com